inred_kopia1.jpgöpingsbrunn

Våra tjänster

Vi utför tjänster inom byggnation, mark och snickeri och arbetar med Östergötland som primär marknad. Vår affärsidé är att tillhandahålla vår marknad allt från grundläggning till färdigställande inom byggnation. Vår affärsidé omfattar även renoveringar och anpassningar efter kunders behov och önskemål. Vi har dessutom ett finsnickeri med tillhörande kunnande och kompetens.